Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
O carieră de succes prin practică, consiliere și orientare profesională a tinerilor

OBIECTIVELE ORIENTĂRII CARIEREI ELEVILOR PRIN PRACTICĂ ŞI CONSILIERE

       Orientarea şcolară şi profesională a elevilor este influențată de condiţiile sociale, particularităţile dezvoltării societăţii contemporane şi îndeosebi de realităţile vieţii cotidiene. Această activitate trebuie să se realizeze în funcţie de individ, dar şi în funcţie de cerinţele societăţii, deoarece ea reprezintă un ansamblu de acţiuni educaţionale cu multiple implicaţii psihologice, sociale, economice, ergonomice şi etice, având ca obiectiv fundamental pregătirea elevilor pentru alegerea studiilor şi a profesiei, pentru integrarea lor funcţională în viaţă.

         Ca să răspundă  obiectivelor economice și bio – psiho – sociale, activitatea de orientare a carierei elevilor trebuie să urmărească valorificarea potenţialului de care dispune personalitatea umană și să asigure integrarea socio - profesională a persoanei.

          În acest sens, echipa experților de consiliere în carieră din cadrul proiectului PRACTIS oferă o gamă largă de activități, având ca scop:

  • Dezvoltarea personală și înzestrarea elevului cu abilități și cunoștințe necesare realizării unui management eficient al propriei cariere;
  • Informații despre carieră adaptate in funcție de cerere și problematica elevilor;
  • Evaluarea pe platforma CCP care îi ajută pe elevi să-și elaboreze un proiect de carieră privind orientarea profesională și să ia o decizie din postura unui om bine informat;

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.